Достъпна туристическа инфраструктура, възстановка на колонадата и на антично скеле могат да видят туристите в античен град Хераклея Синтика край Петрич, след като отново е отворен за посетители.

Обектът беше затворен преди около шест месеца, тъй като се изпълняваха дейности по проект на Община Петрич за реставрация и консервация. Макар да имаме още няколко неща, които трябва да бъдат завършени, желанието на посетителите да видят час по-скоро всичко това, ни накара да отворим града за посетители и вече виждаме огромния интерес към всичко, което е направено. Обектът е интересна туристическа дестинация за много посетители, не само българи, но и чужденци, каза за БТА ръководителят на проекта Катя Стоянова.

Стоянова посочи, че е вградена достъпна туристическа инфраструктура, направени са много пътеки, наблюдателни площадки, от които може да се види в цялост града. По думите й, че направена прецизна, замислена и добре изпълнена реставрация и консервация. Работихме с едни от най-добрите специалисти в това направление, както архитектурния екип, така и реставраторите и технолозите, за да успеем да съхраним всичко, което проф. Вагалински е намерил и да успеем да го експонираме, каза тя.

Ръководителят посочи, че е надградена малка част. Целта им е била да запазят всичко в оригинал, без да надграждат с излишно създадени обеми и с излишно заблуждаващи туристите структури. Това, което може да бъде видяно е една частична възстановка на колонадата на Хераклея Синтика, която е абсолютно достоверна, благодарение на изследванията на проф. Вагалински и архитект Милена Каменова, каза Стоянова. Възстановка е направена с оригинални капители и оригинални колони от самия обект, както и копие на тях, направени от същия мрамор, от който са били изработени преди 2000 години.

На обекта е изградена и възстановка на антично скеле на гражданската базилика, където е разказано освен за римските традиции в строителството и за моментът, в който Хераклея Синтика престава да съществува. Тази така и недовършена сграда остава във времето, тъй като второто разрушително земетресение покрива целия град и тя остава непостроена, обясни Стоянова.

Направен е и прочит с фигури на реални хора - римски архитект, римски строител и т.н. Показани са част от строителните техники и машини, които са се използвали навремето - античен нивелир, антична макара, така че разказът да се допълни освен с доброто консервиране и с много достъпна за всеки посетител история. На туристическия обект е изграден и паркинг за посетителите.

Стоянова посочи, че на първия етап от проекта им остава единствено информационната обезпеченост. Предстои да направят официално откриване и да наситят обекта с различни съпътстващи събития, които да покажат, че мястото би могло да бъде част от културния живот на района. От гледна точка на втори етап на проекта, свързан със социализацията, до края на лятото се надявам да приключат по график всички дейности и втория етап, който включва този проект да бъде завършен с изграждане на цялата туристическа инфраструктура, каза Стоянова.