Македония ще ви разкаже една история, която ще ви отнесе назад във времето от античността до днес. Това е страната-кръстопът на различни култури и цивилизации и на 4000 атрактивни археологически находки.
 

Плоашник

Археологическият комплекс Плоашник е сърцето на древния град Охрид и едно от най-светите места в Македония. Съществуват много археологични находки, които доказват това, че на тези места е имало живот още от края на Бронзовата ера до развитото Средновековие.
 

В античния период на това място се намирал град Лихнидос, а на Плаошник имало няколко храмове, между които и храма посветен на бога Дионис. В 4 и 5 век, Лихнидос бил епископски център на македонско-римската провинция Нов Епир, а върху развалините на старите пагански храмове били построени рано християнски базилики.
 

Централната фигура, с която се свързвало това място, е славянският епископ св. Климент, който към края на 9 век, възобновил тогавашната стара трилистна църква, като построил нова, посветена на св. Пантелеймон.
 

Вижте снимки >>>
 

Св. Климент водел и Охридската книжовна школа и се предполага, че той е основоположник на Първия славянски университет в Европа, който датира от 10 век.
 

Църквата, която се намира в центъра на Плаошник, е всъщност възобновената Климентова църква. Възобновяването на църквата е извършено върху темелите на старата църква от 9 век, като са употребявани строителни материали, като онези от миналото.
 

В тази църква са пренесени мощите на св. Климент. В нейния интериор има и запазени живописи от 11-12 век и 13-14 век, а на подовете и остатъци от по-стари фази. Влезте в този храм и се върнете във времето на старите славянски просветители, които са се възхищавали на същите бистри води на Охридското Езеро.
 

Кокино

Още преди хиляди години, жителите на тези пространства , наблюдавали небесните тела. Доказателство за това е мегалитната обсерватория Кокино, която произхожда от 1800 година, пр.н.е. от ранният период на бронза, и която се намира на планинския връх, известен като Татичев Камък.
 

Тук, праисторическите жители, изпълнявали древните ритуали и обреди, на това място са наблюдавали циклите на Слънцето и на Луната, и се измервало времето. Тази обсерватория намери заслуженото си място в списъка на НАСА от най-значителните стари обсерватории в света, като Кокино е на високото четвърто място.
 

Стоби

Без двоумение, Стоби е един от най- атрактивните, най-впечатляващите и най- известни антични градове на територията на Македония. Сместено в сърцето на Македония, това находище обезателно трябва да се посети от всеки, който желае да се отдаде на археологическа авантюра, да се запознае с културните придобивки на античния свят и да се възхищава на прекрасния пейзаж.
 

Многобройните паметници, единствени по своята хубост, представляват тихи свидетели на живота в предисторическия и хеленистичкия периоди. Обектите в комплекса доказват, че Стоби бил значителен урбанистичен, военен, административен, търговски и религиозен център на Римската и Рано византийската империи.
 

Поради благоприятното му географско местоположение, в продължение на неговото многовековно съществуване, Стоби бил голям кръстопът на античния свят и затова не е чудно, че тук ще срещнем много културни влияния, които навлизали от север към юг и от юг към север.
 

В римско време Стоби станал столица на провинцията MacedoniaSecunda, а имал и собствена ковачница на монети. По-късно става значителен християнски център и седалище на епископия.
 

Епископската базилика, античния театър, Теодосияновата палата, къщата на Полихарм, голямата баня и много други реликви от богатото историческо минало на този атичен град, няма да ви оставят равнодушни. Те ще ви хвърлят в прегръдката на историята и ще ви изпълнят с въодушевление.
 

 Още за Македония вижте тук >>>