Ако настоящите нива на емисиите на парникови газове се запазят и не се предприемат действия навреме, покачването на морското равнище се очаква да унищожи около 50% от плажовете на Кипър през следващите 50 години, предаде кипърската агенция КНА за БТА, цитирайки Джордж Зитис, асоцииран научен сътрудник в Центъра за върхови постижения за изследване на климата и атмосферата в Кипърския институт.

Пред КНА д-р Зитис посочи, че изменението на климата прави Кипър по-топъл и по-сух с множество въздействия върху природата, човешкото здраве и икономиката. Той отбеляза, че дори днес да спрем газовите емисии, се очаква температурата да продължи да се покачва през следващите 20-30 години и затова са необходими мерки за адаптиране към новите условия.

"Кипър и по-широкият регион на Източното Средиземноморие са засегнати предимно от все по-високите температури, особено през летния сезон", каза той пред КНА, отбелязвайки, че в други части на света, например в Северна Европа, повишаването на температурата се наблюдава главно през зимата.

Това увеличава последиците, тъй като Кипър се намира в особено топъл регион. Тези последици, добави д-р Зитис, засягат потреблението на енергия, селскостопанското производство и човешкото здраве. "Наскоро имахме два смъртни случая от топлинен удар", каза той. Освен това той отбеляза, че горските пожари също са свързани с високите летни температури.

Друга характеристика на региона, която д-р Зитис посочи, е, че повишаването на температурата е съпътствано от намаляване на валежите. "Въпреки че тенденциите не са толкова отчетливи, както при температурата, ние се движим към по-сухи средни климатични стойности", каза той, като отбеляза разликата в по-северните ширини, където изменението на климата допринася за увеличаване на валежите.

Запитан за въздействието на повишаването на морското равнище в Кипър, той каза, че в страната по-голямата част от инфраструктурата, летищата, пристанищата, електроцентралите са разположени близо до брега. Освен това по-голяма част от туристическата дейност се намира в близост до плажовете, добави той. "Смятаме, че те ще бъдат засегнати от покачването на морското равнище", каза той.

Той добави, че при песимистичен сценарий, при който парниковите газове продължават да се отделят със сегашните темпове и не се предприемат навременни действия, "се очаква покачването на морското равнище да унищожи около 50% от плажовете на Кипър", пояснявайки, че прогнозите са за следващите 50 години.

Попитан дали ситуацията е обратима, ако се вземат мерки, той каза, че мерките трябва да бъдат в краткосрочен план, "тоест през следващото десетилетие, за да се намали обемът на емисиите на парникови газове толкова, че да се ограничи затоплянето и повишаването на морското равнище".

Въпреки това, подчерта д-р Зитис, "мащабът на концентрациите е такъв, че дори ако днес напълно да спрем емисиите на парникови газове, през следващите 2-3 десетилетия температурата ще продължи да се повишава". Ето защо, каза той, ще трябва да се вземат някои мерки за адаптиране към тези все по-горещи и сухи условия.

Тези мерки биха могли да включват по-рационално използване на водните ресурси, енергийно по-ефективни сгради, климатизация, култури, които са по-издръжливи при по-топли и по-сухи условия и дори промяна в туристическия модел, "тъй като нашите лета може да са твърде горещи за туристите и затова трябва да видим какви са възможностите в малко по-хладните периоди от годината", каза д-р Зитис.

Запитан дали мерките, които Кипър предприема за ограничаване на емисиите на парникови газове, са достатъчни, той каза, че Кипър, като страна членка на ЕС, трябва да се съобрази с целите на ЕС, които според него са доста амбициозни. "Малко изоставаме, има какво да се подобрява, например в производството на електроенергия, тези усилия може да се засилят", заключи д-р Зитис.