Анализирани са модели от Германия Великобритания, Дания и Полша. Изготвен е подробен доклад. Направени са консултации с НАП и НСИ, съобщи министърът на туризма Илин Димитров, като добави, че това е иден проект. 

В базисния модел на Туристически Гаранционен фонд, има три стълба. Но реализацията е свързана с много промени в действащи закони и работа на редовен кабинет, заяви още Илин Димитров, като обясни, че  държавата трябва да се постарае да удовлетвори три страни - на бизнеса, на държавата, и на потребителите

"Това е първи проект, който с помощта на бизнеса трябва да бъде надграден", подчерта той и добави, че се надява следващият редовен кабинет да продължи с работата по проекта. "Идейната концепция за създаване на Туристически Гаранционен фонд стъпва върху три основни стълба. Първо, превантивен контрол върху дейността и оборотите на туристическите оператори, вторият стълб е действащата застраховка отговорност на туроператора, и третият стълб е самият Туристически Гаранционен фонд. Мнението на екипа е, че би следвало добрите практики, ако има такива, да се използват", обясни и заместник-министър Ирена Георгиева.

В идейната концепция са разработени 5 варианта за функциониране, като основните варианти са два, а другите три са пораздели на основните два. По думите й вноските на туроператорите във Фонда месечно ще бъдат в диапазона от 80 лв. до 1000 лв.

Целта е да бъдат създадени справедливи условия за бизнеса и на национално ниво да се реализира по-добра защита за крайните потребители на пакетни туристически услуги. В обхвата на Гаранционния фонд влизат потенциални възможности за обезщетение след отказ на резервации при пакетните пътувания, както и защита срещу несъстоятелност и неплатежоспособност на туроператорите.