Природният парк "Странджа" отбелязва днес двайсет и осмата годишнина от своето обявяване за защитена територия. Тук са съхранени редки и в много случаи уникални видове. Освен различните растения, които се срещат единствено в Странджа, такива видове съществуват и сред животните. За някои от тях самите им научни наименования показват, че те могат да бъдат открити само в този регион. Такъв е един паяк, който даже няма българско име, но латинското му название Harpactea strandjica ясно показва къде се среща.

За друг представител на безгръбначните животни - водното конче синьо ромолниче, което е широко разпространено в България и Европа, преди близо 15 години учени откриха, че представителите на популацията в Странджа морфологично се различават от своите себеподобни в останалата част от ареала на разпространение на вида. Това е дало основание изследователите да причислят тези водни кончета към отделен, странджански подвид.

Снимка: iStock by Getty Images

Освен в областта на биоразнообразието, вероятно не много известни са разликите в провеждането и отбелязването на някои празници в Странджа в сравнение с останалите части на страната. Така, например, за Йордановден и Ивановден в странджанския регион е характерно това, че на първия празник обредното къпане за здраве се извършва само сред ергените, а на 7 януари се къпят обредно само женените мъже - за разлика от други части на страната.

За мнозина навярно не са известни местните диалектни думи или пък специфичните лични имена на някои странджанци, особено сред по-старото поколение. Имена като Ксати, Дапчо, Плумка, Киряз, Манда, Керка, Мелихрон и други, едва ли има по други краища на България.

Странджанските названия на някои ястия се различават спрямо традиционните им имена в останалите части от страната. Например, само в района на Странджа на палачинките казват "лангиди", на нахута - "лахут", а зелникът се нарича така не защото се прави със зеле, както в други краища, а със зелени листни зеленчуци като лапад, лобода, по-рядко спанак, праз и др. Сред растенията, които се използват за храна, само в Странджа наричат мушмулите "мускули", а джанките - "зарзалини", отбелязва БТА.

Снимка: iStock by Getty Images