17-11-2017 20-11-2018

Коментари

да вдигнат 3-4 пъти заплатата и тръгваме! (Така - небрежно, без да се стараем...)

Спазвам №26 и №27. Нямам работа на екватора (№21).

Тия у Метавръза ли?