Българо-гръцки проект ще подпомага развитието на туризма в пограничните райони чрез обучения, форуми, стимулиране на трансгранична мрежа за сътрудничество. Проектът "Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона" ще осигурява консултантска и финансова помощ за стартиращи бизнеси в областта на туризма, както и инициативи, с които да се ускорят процесите на консолидация в бранша в постковид ситуацията, предава БТА.

Дейностите по проекта се фокусират върху подобряване на бизнес средата в трансграничния регион, подпомагайки предимно микро-, малки и средни предприятия в областта на туризма. Предвидени са поредица от обучения за заетите в областта на хотелиерския и ресторантьорски бизнес. Акцент в програмата на срещите и дискусиите е перспективата за използване на дигитални технологии в бранша. Предвидени са два туристически форума - в Сандански и Солун, на които ще се дискутират проблемите в сферата на туризма.

От хотелиерската организация в Смолян планират инициативи, с които да се насърчи създаването на нови българо-гръцки туристически продукти и трансгранична мрежа на туристически обекти от двете страни на границата. Част от предлаганите в предишни години българо-гръцки туристически продукти и маршрути са в период на изчакване и застой около пандемията, така че подобен проект ще окаже стимулиращ ефект на съживяване на пазара, коментират от хотелиерския съюз.

Дигитална платформа за сътрудничество ще бъде създадена в рамките на проекта, обединявайки представители на туристическия бизнес. Предвиден е финансов ресурс за подпомагане на стартиращи бизнеси в областта на туризма, както в хотелиерство и ресторантьорство, така и при съпътстващи атракционни услуги.

Наред със Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, проектът се изпълнява в партньорство с Гръцката федерация на хотелиерите като водещ бенефициент и Департамент по счетоводство и финанси - Солун.