Въпреки усложнената обстановка, налагането на ограничения за пътуване и несигурното на пръв поглед възстановяване на сектора, Гърция отбелязва сериозно възстановяване на туризма си в сравнение с 2020 г.

По данни на Гръцката служба за авиация за първите десет месеца на 2022 г. в страната са влезли малко над 32 милиона пътници, а гръцките летища са обслужили 339 хиляди полета, от които малко над 200 хиляди международни.

В сравнение със същия период през 2020 г. броят на пътниците се е увеличил с 69% (малко под 19 милиона до края на октомври миналата година). Броят на полетите се е увеличил с близо 46%, което означава, че тази година самолетите са били по-пълни.

Най-голямо увеличение бележи броят на международните туристи през октомври 2021 г. в сравнение с октомври 2020 г. - 126,9% или над 1,6 милиона за десетия месец на тази година.

Целите на страната на удължи сезона възможно най-много очевидно дават резултат, макар че числата все още са далеч от периода преди пандемията. За първите десет месеца на 2019 г., последната пълна година преди началото на COVID-19, в Гърция са влезли близо 60 милиона пътници.

Редица международни организации, сред които Световният съвет по туризъм и пътуване, похвалиха страната за усилията и резултатите ѝ в справянето с последствията от пандемията и възстановяването на туристическия сектор.

Скорошно проучване сред британците пък показа, че Гърция е една от най-предпочитаните от тях държави. 34% от запитаните са отговорили, че "категорично" ще пътуват до Гърция или някой от островите ѝ през 2022 г.