Лидери от целия световен туристически сектор ще се срещнат утре в Рияд за тазгодишния Световен ден на туризма (WTD).

Събитието, ръководено от Световната организация по туризъм (UNWTO), ще подчертае силата на туризма и ще проучи възможностите за сътрудничество. Очаква се да присъстват министри, лидери от индустрията и експерти.

UNWTO е специализирана агенция на ООН за насърчаване на туризма като средство за равноправно, приобщаващо и устойчиво развитие. В сътрудничество със своите държави членки, международни организации и частния сектор UNWTO насърчава безопасното и безпроблемно пътуване за всички.

"Имаме историческа възможност да начертаем нов курс за световния туристически сектор, съсредоточен върху устойчивото развитие, създаването на работни места и икономическата устойчивост", казва Негово превъзходителство Ахмед Ал-Хатиб, министър на туризма на Саудитска Арабия, който ще говори на събитието.

Саудитска Арабия се гордее с най-бързото възстановяване на сектора в световен мащаб след пандемията от Covid-19 сред страните от Г-20.

"Туризмът - като катализатор на промяната - насърчава взаимното разбирателство, изгражда мостове и опазва културното наследство и околната среда, допринасяйки за един по-хармоничен свят.", заявява още Ахмед Ал-Хатиб.

Снимка: iStock by Getty Images

Каква е темата на Световния ден на туризма на UNWTO през 2023 г.?

В рамките на темата "Туризъм и зелени инвестиции" ще бъде разгледана ролята на инвестициите в хората и планетата за осигуряване на поминък и насърчаване на взаимното разбирателство. "На този Световен ден на туризма се фокусираме върху жизненоважната необходимост да се инвестира в изграждането на по-устойчив сектор за хората, планетата и просперитета. Този ден също така ясно показва защо UNWTO подчертава необходимостта от инвестиции в образованието и от повече иновации като основа за дългосрочен растеж и трансформация", казва Зураб Пололикашвили, генерален секретар на UNWTO.

Според прогнозите на Световния съвет за пътувания и туризъм през 2023 г. приносът на световния туристически сектор към БВП ще достигне 9,5 трилиона долара.

Това е в съответствие с прогнозата на UNWTO, според която туризмът ще достигне 80-95% от нивата преди пандемията през тази година и се очаква да надхвърли нивата от 2019 г. през 2024 г.

Като един от най-големите икономически двигатели на световната икономика, секторът е отговорен за едно на всеки четири работни места в света.

Сред лекторите на събитието са министри от правителствата на Испания, Турция, Хърватия и Южна Африка, Джулия Симпсън, главен изпълнителен директор на Световния съвет за пътувания и туризъм, както и Пиерфранческо Ваго, главен изпълнителен директор на MSC Cruises.