Арменският Комитет по туризъм разработва законопроект за регулация в сферата на туристическия бизнес и за въвеждане на задължителна квалификация на екскурзоводите, работещи в Армения, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Сузана Акобян, първи заместник-председател на Комитета по туризъм, заяви пред АРМЕНПРЕС, че новият законопроект е обсъден в различни държавни ведомства. "Вече го изпратихме на правителството и получихме забележките му, които вече сме интегрирали (в законопроекта). На следващ етап в правителството ще се проведат обсъждания в отворен формат. И мисля, че в кратък срок ще имаме окончателен резултат по отношение на закона", каза тя.

Акобян заяви, че промените имат за цел да вкарат бизнеса от сектора в рамките на нормативната уредба. "Съгласно новия закон ще бъдат въведени и процеси на сертифициране. Ще бъде въведен задължителен процес за квалификация на екскурзоводите, както и доброволен процес на сертифициране за стопанските субекти в областта на хотелиерството и туроператорите", уточни Акобян.

За изходящите туристически агенти и туроператорите ще бъдат предвидени финансови гаранции. С процеса на сертифициране на хотелиерските предприятия ще се занимава оторизиран орган, избран от правителството. Ще бъдат установени международни стандарти при прилагането на всички процеси, добавя БТА.