Форум на тема "Поклонническият туризъм в България - перспективи за развитие" ще се състои на 27 септември в Стара Загора, съобщава БТА.

Акцент ще бъде поставен върху привличането на туристи в Музея на религиите в Стара Загора.

Встъпително експозе за възможностите за развитие на поклонническия туризъм в България ще представи доц. Павел Павлов от Богословски факултет , СУ "Климент Охридски". След това ще изложи своята теза и проф.д.н. Евгений Сачев - преподавател в Тракийския университет. За ролята на социалните медии и технологии при популяризирането на културния туризъм ще говори доц. д-р Георги Калагларски, ръководител на магистърски програми във ВСУ "Черноризец Храбър" и Висше училище по телекомуникации и пощи.

Пред БТА доц.д-р Карагларски съобщи, че се очаква да се подпише Меморандум за развитието на поклонническия туризъм в Стара Загора.