ЮНЕСКО утвърди разширението на територията на обекта световно наследство "Старинен град Несебър" по време на 45-ат сесия на Комитета по световно наследство,  съобщават от Министерството на културата.

В новата територия е включена и част от акваторията на Несебър от южната и северната страна на полуострова. Разширението е по предложение на България и е резултат от интензивните изследвания, които Центърът по подводна археология в Созопол провежда от 2017 г. досега.

По време на тези изследвания, които се явяват продължение на работата на проф. Любка Огненова от 80-те години на ХХ век, са открити части от крепостните стени на древна Месамбрия, които се отнасят към Античността и Средновековието.

Снимка: Министерство на културата

В новата територия попада и част от антична улица, както и защитни пристанищни съоръжения. През многовековното си развитие, поради покачването на морското ниво в Черно море и спецификата на геологическия строеж на полуострова, градът губи около една четвърт от територията си. Поради тази причина значителни археологически структури днес се намират под вода.

Вписването на разширената територия на Несебър, в която вече са включени полуостровът и находките под вода, откроява Старинния град сред другите обекти на ЮНЕСКО с уникалното съчетание на културно наследство на суша и под вода.