Загадъчна култура създава една от най-големите мистерии за учените. Земеделци, обитаващи източните покрайнини на Европа, са направили нещо необяснимо. Напуснали неолитните си села и се преселили. В район приблизително с размерите на Белгия, те се събират в нови селища, до 20 пъти по-големи от старите им

"Тук не става дума за измислена история. Това е истина.", заявява пред BBC Михаил Видейко, археолог в Киевския университет "Борис Гринченко". "

Премълчавана два пъти, веднъж от времето и отново от политиката, древната цивилизация на Кукутени-Триполие (Cucuteni-Trypillia) отново намира гласове, за да сподели своята история.

Историята започва преди повече от 6000 години в днешна Източна Европа, в Молдова, Румъния и Украйна. По същото време са възникнали ранни градски центрове в Анадола и Месопотамия.

Когато едно от селищата е изоставено, сградите, включително и храмът, са били изгорени. Това било характерно за културата Кукутени-Триполие.

Разкопките в древните селища предлагат на съвременните археолози един от най-ранните известни примери за урбанизация и предполагат, че населението е надхвърляло един милион души.

Праисторическо селище, където е открит един от храмовете, е близо до град Небеливка. То се простирало на 238 хектара, разкрива геофизично изследване. Имало е над 1200 сгради и почти 50 улици.

Жителите на тези протоградове "са успели да приложат почти всички технологични нововъведения на своето време", казва Видейко. В усъвършенстваните пещи се създава сложно керамично изкуство, с пъстри шарки и цветове. Строителните техники са позволявали да се издигат сгради с площ до 700 кв. м. А намерените предмети свидетелстват за култура, която е почитала богини.

Снимка: National Museum of History of Moldova

Кукутени-Триполие обществото се ръководело от матриархат, като жените били глава на семейството, извършвали земеделска работа и изработвали керамични съдове и фигури, тъкани и дрехи. Мъжете се занимавали с лов, грижели се за домашните животни и изработвали инструменти. Религията на обществото се основавала на култа към богинята-майка, която била символ на майчинството и изобилната реколта.

Хората от тази древна цивилизация считали за свещено животно бика, като символ на силата, на небето и на плодовитостта, и змията, като символ на вечността и вечното движение.

Кукутени-Триполие е една от най-забележителните древни европейски култури, с несравнимо качество на изработката на различни предмети в областта на изкуството за своето време. Една от хипотезите за изчезването на цивилизацията е, че те са били завладени от войнствената курганната култура, която се свързва с произхода на първите индоевропейци. По-модерните теории обаче включват като причина климатичните промени в региона, с които може да е свързана една от най-опустошителните суши в европейската история. Тя вероятно е била унищожителна за цивилизация, чиято прехрана се основава на земеделието.

Снимка: National Museum of History of Moldova

Първоначално проучванията са извършвани от Съветския съюз, който финансира археологическите проекти. Комунистическите служители се възползвали от паралелите между впечатляващата древна цивилизация и марксистката идеология, която насърчава безкласово общество, без частна собственост. Смятало се е, че "Кукутени-Триполие е прекрасна илюстрация на предкласово, безкласово общество или примитивен комунизъм", казва Видейко. Но когато се появяват индикации, че вероятно не е била безкласовата утопия, каквато е изглеждала в началото, нещата бързо се променят.

"Тъй като археолозите търсят все повече, те започват да откриват мегалити на цивилизацията Триполие. Разкриват се огромни сгради. И възниква въпросът: Възможно ли е всичко това да е направено от едно безкласово общество?" - казва Видейко.

През следващите години изследователите, които оспорват официалната пропаганда, са смятани за врагове на държавата. Археолозите бягат, а някои са осъдени като членове на терористична шпионска организация. Книги, които задълбочават изследването на Триполие, са публикувани извън страната, но, казва Видейко, "тези книги никога не са достигнали до Украйна. Те изследваха нещо, но почти никой тук не знаеше за това. Тези, които знаеха, мълчаха."

Днес наследството на тази древна цивилизация се възражда чрез модата. Украинската дизайнерка Светлана Бевза е намерила вдъхновение в женското изкуство на Кукутени-Триполие и използва линията си от дрехи и бижута, повлияни от нея, като начин да почете културата, нейното уважение към жените и връзката ѝ с природата. Според нея е несправедливо, че "тази велика култура не е толкова позната в света - като египетската например. Няма глас на света, който да говори за тази култура".

Една напреднала цивилизация, изградена от нищото, не е само материал за фантастични романи, политически спекулации или вдъхновение за съвременното изкуство, но история, която все още търси някой да разкрие истината.

Смята се, че културата Кукутени-Триполие е съществувала около 2750 години. През това време нейните представители били уседнали и стабилни. Заемали са огромна площ от близо 350 000 квадратни километра, гъсто населени, с много селища.

Но все още учените не мога да открият причината, поради която на всеки 60 до 80 години опожаряват градовете си, за да се преместят и да построят нови.

Съществуват редица теории, свързани с многократното опожаряване на селищата. Една от тях предполага, че домовете са изгорени случайно. Наличието на текстил, зърно и други силно запалими материали в домовете, изглежда, подкрепят теорията.

Многократното опожаряване на домовете обаче дискредитира хипотезата, че това се дължи на някакъв инцидент. Някои изследователи дори смятат, че опожаряването на селищата е начинът, по който хората от културата на Кукутени-Триполие почитат своите мъртви. Вместо да създадат за починалия специална гробница, те изгарят дома, в който е живял починалият.

Едно е сигурно - селищата и жилищата на културата Кукутени-Триполие не са построени само с цел оцеляване и многократното им изгаряне продължава да озадачава. Поредният ребус за археолозите...

Някои историци смятат, че кукутени-триполците са обитавали и българските земи. Липсва обаче задълбочена информация за тяхното пребиваване на българска територия.

Снимка: National Museum of History of Moldova