17-11-2017 20-11-2018

Коментари

По американските стандарти може да е град, а по нашите си е село.

Post office на български се превежда "поща", а не "пощенски офис". Учете български /и английски/.