17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Дирове, и вие ли изтрихте кръстовете от гръцките църкви!? Много политкоректни се извъдихте бе, нещастници!

Само Левски, оле!