За две години Природонаучният музей в с. Черни Осъм успява да увеличи посетителите си с над 13 хиляди, показват данни, предоставени от институцията.

През 2021 г. музеят е бил посетен от 24 501 души, а през изминалата година те са 37 866. Ръстът на регистрираните посетители се дължи на многобройните събития в музея и на активната работа с хотелиерите, смята Йорданка Якимова, експерт маркетинг и реклама към музея.

До миналата година музейните специалисти са тествали различни дейности и формати, за да привлекат посетители. През настоящата година възнамеряват да заложат на изпробвани събития, които вече са се доказали, допълни тя.

В следващите два лекции, изложби и беседи ще отбележат Световния ден на слънцето, Седмицата на зелената система, Световния ден на мигриращите птици, Световния ден на музеите, Световния ден на гората.

Природонаучният музей в Черни Осъм е посещаван от две основни групи: семейства с деца и учащи в догимназиален етап. Екипът на музея разработва собствени образователни програми, представя и такива на други организации, разказа Светослав Тодоров, главен уредник към музея.

"Тъй като музеят е в планината, всичко - птици, растения, бозайници, е около нас и имаме условия да го покажем нагледно на посетителите", каза той.