В последните месеци усилията на Министерство на туризма са насочени към реализирането на политики, които да превърнат България в предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири сезона с качествен туристически продукт, чрез популяризиране на специализираните форми на туризъм, част от които е и виненият туризъм. Това заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева при откриването на двустранния българо-гръцки бизнес форум "Бъдещето на туризма в трансграничния регион", съобщиха от Министерството.

Във форума участваха представители на най-голямото хотелиерско сдружение в Гърция Hellenic, представители на академичната общност в България и в Солун, Съюз на родопските хотелиери и ресторантьори, представители на местната власт от Гърция и българските общини Сандански, Петрич и Струмяни и др. На форума беше изразена амбицията на град Сандански да се превърне в столица на винения туризъм и винопроизводството у нас.

Фокусът върху този специализиран вид туризъм се засилва в световен мащаб, подчерта заместник-министър Георгиева.

Страната ни има натрупан сериозен опит в развитието на този тип пътувания - не само заради традициите във винопроизводството, но и заради множеството успешно функциониращи изби, част от които вече са и популярни туристически атракции. Нараства също броят на избите в България, предлагащи и хотелско настаняване.

Целта на Министерството на туризма е не само да подкрепи бранша, но и да насочи вниманието на туристите към възможностите, които се предлагат във вътрешността на страната, като се подчертае спецификата и уникалността на всеки район. Това може да стане с по-активен и иновативен маркетинг и реклама на предлаганите продукти, както и чрез засилване на онлайн присъствието.

Този процес ще бъде подпомогнат и от разработването на дигиталната карта на България, която ще обедини различни елементи на туристическата услуга у нас.

Инициативата за повече видимост на българските винени дестинации даде резултат и винопроизводството вече е включено в списъка с нематериално културно наследство. Съвсем наскоро министърът на туризма, заедно с министрите на земеделието и иновациите връчиха символично именно на кметовете на Сандански и Мелник първата информационна табела за винена дестинация, подчерта Ирена Георгиева, коментирайки, че този факт е показателен за значимостта на района.

През 2022 г. над 117 000 туристи са посетили община Сандански, което е увеличение с около 20 на сто спрямо 2021 г. Най-много са регистрациите на български туристи - над 95 хил., както и на туристи от Северна Македония - над 7600, Гърция - над 3300, Румъния - почти 2700, Израел - над 960, Косово - около 900, Германия - над 850, Франция - над 540.

Тази тенденция се запазва и от началото на 2023 г. За периода от 1 януари до 13 март 2023 г. в Сандански са регистрирани близо 25 000 туристи. Над 74 на сто от тях са българи, а чуждестранните са предимно от Република Северна Македония, Гърция, Румъния, Косово и Сърбия.

За да продължи тази възходяща статистика, обаче, трябва да се гарантира трайна конкурентоспособност, като се запази качеството на българските вина, но и като се прилагат най-новите технологии при разработването на продукти и услуги.

Друг ключов фактор за конкурентоспособността са подготвените кадри. Това е и един от основните приоритетите на сегашния кабинет и министър Илин Димитров, а именно осигуряване на приемственост в сферата между образование и бизнес и привличане на младите хора, които виждат професионалното си бъдеще в нея. Тези въпроси ще бъдат основен акцент на предстоящото през месец април заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма, съобщи заместник-министър Георгиева по време на бизнес форума в Сандански.