Мура, Драва и Дунав са три реки, които отскоро са най-голямата защитена речна зона в Европа. Наричат ги Европейската Амазонка заради факта, че формират ценен 700-километров коридор от свободно течащи реки, който свързва територия от над 1 милион хектара в Австрия, Словения, Сърбия, Унгария и Хърватия.

След като река Драва влезе в Световната мрежа на биосферните резервати на ЮНЕСКО, Австрия обяви, че ще се заеме с възстановяването ѝ, като за тази цел си поставя амбициозната задача да забави течението ѝ.

В миналото Драва е имала поредица от завои и заливни низини, но заради опасностите от наводнения и за нуждите на земеделието завоите били изправени, а коритото на реката - стеснено. Това имало определени икономически ползи, но поведението на реката станало много по-непредвидимо. Наводненията били по-редки, но по-разрушителни. Количеството ракообразни и риба в реката също намаляло.

Сега Австрия се заема с амбициозната задача да върне реката към предишния ѝ вид.

За тази цел коритото на реката ще бъде разширено, което ще доведе до забавяне на течението ѝ и до възстановяване на биоразнообразието.

Река Драва тече в продължение на 264 км по границата между Централните Алпи и Южните Алпи. В Осиек (Хърватия) се влива в Дунав и двете реки продължават заедно пътя си към Черно море.

В Австрия реката е популярна сред туристите, като е основа на веломаршрути и пешеходни пътеки.

Колоездач минава по мост над река Драва по кръговия веломаршрут по поречието на река Драва

Снимка: iStock by Getty Images

Идеята за закрила на трите реки се появява за първи път преди 20 години, през 2011 г. петте държави подписват декларация за създаване на трансграничен резерват, а през есента на 2021 г. ЮНЕСКО ги включи в своята Световната мрежа на биосферните резервати, като това стана първият биосферен резерват в пет държави. Европейската Амазонка е богата не само редки местообитания като заливни низини, пясъчни и чакълени рифове и крайречни езера, но и дом на много бобри, видри и есетрови риби.