Вече четиридесет години "Национален парк - музей "Самуилова крепост" връща посетителите в миналото и към исторически събития отпреди хилядолетие. Културно - историческият комплекс е открит през октомври 1982 г., а първоначалният проект, надграждан и модернизиран през десетилетията, представя символното единство на материя и дух, посредством своите основни структурни елементи, разказаха за БТА от Исторически музей - Петрич.

Снимка: БТА

Комплексът е разположен в Ключка клисура, затворена на север от планина Огражден и на юг от планина Беласица. През клисурата протича река Струмешница - десен приток на река Струма. Той е знаково място на българската национална памет, защото точно тук, на 29 юли 1014 година, се състои заключителната битка между армиите на българския цар Самуил и византийския император Василий II. Днес националният парк-музей ни разказва за тази едновременно героична и трагична страница от историята на българския народ и държава, посочиха от музея в Петрич.

Снимка: БТА

Комплексът включва мемориална скулптурна композиция, консервирани и реставрирани останки от ранносредновековно землено укрепително съоръжение с три вала и два рова, както и останки от ранносредновековни жилища. В него може да се видят още консервирани и реставрирани останки на голямо ранносредновековно жилище, покрито със защитно съоръжение, както и оригинална основа на наблюдателна кула, надградена с четири високи бетонови пилона, свързани от кръгла панорамна площадка.

Снимка: БТА

Основен структурен елемент на културно-историческия комплекс "НПМ Самуилова крепост" е мемориалната скулптурна композиция, включваща две музейни помещения, изградени от бетон, върху чиито външни стени са ситуирани барелефи на ослепените Самуилови войници с протегнати ръце, търсейки помощ от своя цар. В пространството пред тях, в самия център, е изобразена петметрова бронзова скулптура на българския цар Самуил. Тя пресъздава момента, когато владетелят вижда дългата колона от своите ослепени войни, застанал в поза с присвити в коленете крака, сякаш всеки момент ще се строполи. В едната ръка царят държи меч, което подчертава факта, че над 40 години Самуил е бил пръв военачалник на българската държава, а в другата ръка държи кълбо с кръст (скиптър) - олицетворение на царската власт.

Снимка: БТА

Паметникът е оригинален, защото е издигнат не в чест на определена победа, както много други паметници, а в памет на една трагедия, посочват от Исторически музей - Петрич.

Усилията на българския цар Самуил да спре военните походи на византийския император Василий II в края на Х и началото на XI в. сл. Хр., намират материален израз в изграждането на отбранителна система, известна днес под името Самуиловата крепост-дема, посочиха още от музея. Тя е подготвена в много кратки срокове от Самуил (между 1009 и 1013 г.). Избрано е изключително удобно място - в най-тясната част от долината на р. Струмешница. Основен елемент при изграждането на укреплението са рововете и валовете, но има и специфични моменти, характерни само за това укрепление, сред които подпорна стена с цел предпазване на предния стръмен откос в добро състояние, напречни и надлъжни греди и подпори, както и дървени преграждения в планинските и равнинните участъци.

Снимка: БТА

Централно място в демата заема земленото укрепление на хълма Самуилова крепост. На най-високата и най-защитена част на земленото укрепление са разкрити руините на единствената кула, наречена от изследователите на обекта "Наблюдателната кула". Тя е била естественият център на укреплението и от нея са ръководени бойните действия на българската войска. Под кулата се наблюдава каменна обложка. Най-горната част е била с дървена конструкция от един или повече етажи. Най-вероятно дървена стълба е водела към етажите, откъдето има видимост към цялата долина.

Снимка: БТА

В културно-историческия комплекс "Национален парк-музей "Самуилова крепост" са поставени и съоръжения за представяне на основните структурни елементи посредством т. нар. добавената реалност. На тях, чрез сканиране на изображение през апликация, подобна на QR скенер, посетителите получават допълнителна информация в реално време, поднесена във видео формат.

Снимка: БТА

Всички елементи са разположени в живописна паркова среда, която привлича много посетители. Интерес към историческия обект има както от страната, така и от туристи от чужбина.

Снимка: БТА