Когато децата са под три години, може да ви се струва, че няма смисъл да ги взимате с вас на екскурзии, защото няма да си спомнят нищо след години - нито возенето на камила, нито разходките с корабчета или шоуто на делфините. На пръв поглед това е излишно бреме и разход за родителите.

Оказва се обаче, че макар че няма да си спомнят нищо от тези ранни екскурзии, пътуването в чужбина на тази възраст има други ползи за бебетата и малките деца.

То им помага да се развиват и да изградят толерантно отношение към различните култури и религии и ги прави по-адаптивни при срещата с непознати ситуации.

Най-бързото развитие на мозъка се случва от 0 до 5 години, и най-вече до 3-годишна възраст. Според доктор Робин Ханкок, специалист по глобално образование към колежа Банк Стрийт, ако от раждането до третата година заобиколите детето с хора, които са различни от него, превръщате това преживяване в нещо нормално.

"Пътуването и ученето на децата за ролята им на граждани на света още от малки е най-сигурният начин те да запазят това послание и когато пораснат," разказва тя. "Пътуването има потенциала да изгражда нови ситуации, които учат децата за сходствата с другите и поставя стабилни основи, особено в ранните години. Имаме възможността да отгледаме поколение, което знае как да живее съвместно с останалите хора."

Оказва се, че пътуването в чужбина може да помогне и на развитието на усета за чужди езици у децата - дори у бебета на едва шест месеца.

Знае се, че бебета възприемат звуците по-различно от възрастните и с израстването си те постепенно губят способността си да различават някои звуци от речта, които не присъстват в родния им език. Ако обаче излагате бебето на различни езици от най-ранна възраст, заради богатството от звуци, на което е изложено, впоследствие ще му е по-лесно с усвояването както на родния му език, така и на чужди езици.

Друг позитивен аспект на пътуването с деца от ранна възраст е фактът, че самото пътуване може да се превърне в "навик".

Както учите децата си да си подреждат играчките или да си мият ръцете преди ядене, така още от бебешка възраст можете да им създадете куп полезни навици, свързани с пътуването. Опаковането на багажа, чакането по летищата, дългите пътувания с кола, новата среда и срещата с нови хора - всичко това ще са неща, с които малките членове на семейството ще са свикнали и те няма да им причиняват стрес.

А както е известно, ако децата са спокойни, възрастните също са. Какво друго би ви трябвало?