Коментари - 20 години по-късно, отваря врати величествената Царска баня в Банкя | Trip.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Като баня или като музей, нищо не се разбира!

Браво, не е за вярване това...но може още ! По настоящем в София има 44 находища на хипотермални води с общ дебит 262 литра за секунда. Този дебит би давал възможност над 20 000 души дневно да ползуват балнеоложки процедури. София е и балнеоложки център, което е отразено в герба на столицата ни. Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект. Същевременно е необходимо да се даде по-голяма тежест на спазването на нормативните документи от екологичен характер при различните други стопански дейности, всяка от която може да продължи своето паралелно развитие. Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отопление в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздуха от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

От много години гр.Банкя е град не е село!!!!

чети по-задълбочено, хората са ти го написали

Виж втората част на последното изречение.