Епичното 1 077- километрово пътешествие в Австралия

От големите австралийски пътешествия Tanami Track може би е най-плашещото. Но суровата природа, която определя това епично преживяване в пустинята, скоро може да се промени

Обратно в новината

Коментари - Епичното 1 077- километрово пътешествие в Австралия | Trip.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Май вече се приема за дублетна форма. И аз съм се чудил. В речниците, които имам и са издадени преди 2000 г., е "стели се". В справочниците в интернет се намира като "стеле се". Вероятно под влияние на западните говори вече се допуска такъв вариант, макар глаголът да е от I спрежение. Но няма по-нови авторитетни източници. Развива се язикът, явно.

в речника на Андрейчин от 1965 е стелех, стелел, стеле се, стеля се

стѐлеш, мин. св. стлах, мин. прич. стлал, несв. Остар. Стеля се. – стеля се. Разпръсвам се върху голяма площ и я покривам; разпростирам се, простирам се. Мъгла се стеле над града.

Формата на цитирания глагол в трето лице единствено число е "стели се". И съответно - стеля се, стелиш се, стели се, стелим се, стелите се, стелят се.

Какъв е този глагол "стеле"? ("навсякъде се стеле огненочервен...")