Задачата е възложена на транспортните министерства на двете страни.

Българската страна поема ангажимент за доизграждането на железопътната връзка по направлението София - Перник - Радомир - македонска граница до 2027 г.

Македония, от своя страна, се ангажира да изгради жп направлението Крива паланка - Деве баир - българска граница до края на 2025 година.

Правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише меморандума от името на кабинета.