Продължава съвместната работа на специалисти от БТС и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по създаване на държавен образователен стандарт за обучение по професията "хижар", посочват от Българския туристически съюз (БТС) в съобщение до медиите.

От БТС припомниха, че към Националната класификация на професиите и длъжностите вече е добавена и професията "хижар" с код 14393014. Това ще даде възможност всички хижари да бъдат назначавани на длъжността, която реално заемат. Досега те бяха назначавани като салонни управители, бармани, камериери/камериерки и други длъжности, които не отговаряха на спецификата на положения труд.