Появата на автомобилите, пътищата, светофарите се е случила достатъчно отдавна, за да нямаме спомен за времето преди това и да не можем да си обясним защо в някои държави по света шофират от дясната страна на пътя, а в други - от лявата.

Би било логично при появата на автомобилното движение организацията му да се е случвала по стандарт, но не е така.

Как са се движили по пътищата преди колите

>>> Около 70% от населението на света живее в страни, където се шофира от дясната страна на пътя, а 30% шофират отляво.

Преди появата на колите, хората са се движили по пътищата пеша или на кон. Движението е било много рехаво, а пътуванията твърде рядко са били на дълги разстояния.

Реалността е била такава, че често се случвало човек никога да не напусне родното си село или град в рамките на живота си. Когато се налагало да се пътува до съседно населено място, пътят се е използвал, както днес използваме тротоарите - всеки се движи там, където е свободно и като цяло се стреми просто да не се сблъска с насрещно движещите се.

Появата на лявото движение

Една от най-разпространените теории, свързани с лявото движение (в Древен Рим например е било такова), е свързана с движението на кон или с каруца. Тъй като повечето хора са десничари, те са се движили отляво на пътя, за да може удобната им дясна ръка да е свободна, ако се наложи да посегнат към сабята си и да се защитават от недоброжелателни минувачи. Много вероятно е тази организация да е била възприета на Британските острови като наследство от ерата им на римска провинция.

Най-ранните документи, в които се регулира движението отляво на пътя в Англия, са от 17-и и 18-и век, но те уточняват, че това правило е задължително само при преминаване на мост.

По-голямата част от страните, в които се шофира отляво, са или бивши британски колонии, или са острови. Обяснението е просто - ако си островна държава, не е нужно да се тревожиш за връзките си със съседните страни, а ако си бивша колония - си приложил модела на колонизатора.

Франция първа официално регулира движението

С появата на автомобилите нуждата от регулиране на движението става крещяща и Франция е първата европейска държава, която го прави. Тя избира дясното (исторически източници описват, че преди регулирането, движението на каретите по улиците е било хаотично). Малко по малко и другите европейски страни въвеждат правила и принципът, на който го правят, е: избирам каквото направи моят съсед.

САЩ и Канада наопаки

Последната въпросителна е защо САЩ и Канада, които са бивши британски колонии, шофират отдясно на пътя, а не като британците отляво.

Има два възможни отговора и вероятно и двата са частично верни.

От една страна, заселниците много силно държали да се дистанцират от европейските си корени и от всичко, случващо се в Европа, а от друга - движението в Америка от самото начало е било отдясно. По това време хората вече ползвали пушки, а не саби и ако човек държи пушка с дясната си ръка, е най-удобно да се прицели и стреля наляво.