Преди дни ЮНЕСКО обяви новите попълнения в списъка си със световното културно наследство.

След като през 2020 г. комитетът на ЮНЕСКО не се събра, тази година избра 35 нови попълнения в Европа и по света, които получават специален статут.

Румъния може да се похвали с един нов обект - хилядолетният минен пейзаж в Рошиа Монтана.

В следващите редове ще научите повече за него и ще разберете как можете да влезете в автентична римска златна мина.

 

Къде е Рошиа Монтана и защо е ценна за ЮНЕСКО?

Пейзаж край Рошиа Монтана

© Daniel Vrabioiu/UNESCO

Рошиа Монтана е градче в Трансилвания с около 2500 души население. Районът е богат на изкопаеми, особено злато, и се смята, че първите мини са изградени тук по време на Каменната ера. Открити са следи от градове, златни мини, погребения и надписи на гръцки и латински от различни епохи.

Като Албурнус Майор градчето е римски център за добив на злато, в който за 166 години (от 106 г. нататък) са изградени поне 7 км мини (толкова са проучено досега, но се смята, че общата им дължина вероятно надвишава 100 км), добити са 500 тона злато и е изградена сложна система за преработка на златото.

Златото през вековете

Ковач в Рошиа Монтана

© Radu Sălcudean/UNESCO

Добивът на злато продължава, макар и не толкова мащабно и през Средновековието, та до съвремието. По-късните минни дейности използват или пресичат вече съществуващите римски галерии.

Държавната компания, която експлоатира златната мина в Рошиа Монтана затваря през 2006 г., малко преди присъединяването на страната към ЕС, а всички следващи опити за отваряне на мини са посрещнати с протести от местното население. В крайна сметка през 2015 г. Министерството на културата на Румъния обявява града за историческо място от национално значение и забранява всякаква индустриална дейност около него. Добавянето му в културното наследство на ЮНЕСКО е черешката на тортата в превръщането на Рошиа Монтана от миньорско в културно средище.

Как да влезете в римската златна мина в Рошиа Монтана

Пейзаж край Рошиа Монтана

© Radu Sălcudean/UNESCO

Пейзаж край Рошиа Монтана

© Radu Sălcudean/UNESCO

Минният музей в Рошиа Монтана има външна и подземна част. Отвън ще видите различни съоръжения, използвани през вековете за добив на злато в района. 250 м от проучените досега 7 км от римската златна мина са достъпни за туристи. Всяко от над 100-те стъпала, по които ще се спуснете в мината, ви отвежда крачка назад в миналото.

Музеят се намира в края на града и работи от понеделник до петък от 8 до 14 часа. Влиза се с ги при група от минимум 5 души. Температурата в мината целогодишно е около 7 градуса, така че не забравяйте връхна дреха дори и ако я посещавате през лятото.