Без декларация за съгласие от родител за напускане на страната ще могат да пътуват всички малолетни (до 14 г.) и непълнолетни (между 14 и 18 г.) български граждани в Шенген от 31 март. Това информират от Летище София на сайта си.

Ако има родител, който не желае детето му да пътува с другия родител, има процедура от районния съд за издаване на заповед детето да не пътува в чужбина.

От 31 март страната ни е пълноправен член на Шенгенското пространство по въздух и вода, а сила влизат всички разпоредби на шенгенското законодателство.

Досега не се разрешаваше напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници или попечители, съгласно българския Закон за личните документи.

За заминаващите

Пътувайки до страна членка на Шенген, регистрирате багажа си, след което предстои само проверка сигурност, посочват от Летище София. След това се отправяте към вашия изход (гейт) за излитане, без да преминавате паспортен контрол. В Шенген влизат и държавите Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

На митнически контрол подлежат граждани, пътуващи за страни извън ЕС, както и пътуващи транзит до трети страни през страна членка на Шенген.

Ако вашата дестинация е до страна извън Шенгенското пространство, то процедурата по пътуване остава същата, както е до този момент - регистриране на багаж, проверка сигурност, митнически контрол и паспортен контрол, информират от летището.

За пристигащите

Ако пристигате от страна членка на Шенген, след кацането на самолета се отправяте директно за получаване на вашия багаж, ако имате регистриран багаж, без да преминавате паспортен контрол. На митнически контрол подлежат пътници, пристигащи от страни извън ЕС, и пътници пристигащи от трети страни през страна членка на Шенген.

Ако пристигате от дестинация извън Шенгенското пространство, то процедурата по гранична проверка и митническа проверка преди получаването на регистрирания ви багаж остава същата, както е до този момент, посочват още от Летище София.