По повод Международния ден на детето - 1 юни, БДЖ и тази година ще спази традицията и ще подари безплатно пътуване на всички деца на възраст до 14 години. Това съобщиха от пресцентъра на компанията.

Младите пътници могат да се възползват от тази възможност от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 1-ви юни във всички пътнически и бързи влакове. При условие, че пътуването започва с нощен влак, който заминава преди 24:00 ч. на 1-ви юни, безплатното пътуване важи до пристигането на влака в крайната гара на следващия ден.

Възрастта на децата се удостоверява с копие на акт за раждане или друг документ, доказващ възрастта, както и с железопътни карти "Дете" и "Учащ". Запазените места за всички категории влакове, спалните места и разликата за пътуване в първа класа се заплащат. Децата на възраст до 10 години задължително пътуват с придружител, припомнят от компанията.

На 1 юни ще бъдат организирани и пътувания с парен локомотив от София до Перник и обратно, както и по теснолинейката от Септември до Велинград и в обратното направление.