Първите туристи вече са в България. Очакванията са за добър сезон, но въпреки това прогнозите са противоречиви.

Подготовката на сезона е задача както на хотелиерите, така и на местната администрация, казва пред БНР Димчо Тодоров от Българската асоциация на експертите в туризма - организация, която подпомага и консултира при управлението и категоризирането на хотели и заведения, организира и обучението на персонал.

"Всеки хотелиер полага максимални усилия да се представи добре, защото това е неговата издръжка. Що се касае до администрацията - съвсем не съм доволен - нито алеите са оправени, нито централните пътища. Много голям проблем имаме с чистотата, както и с шума в курортите".

Всяка година проблемите са едни и същи, казва Димчо Тодоров: "Няма места за паркиране. Никоя администрация не се занимава с презастрояването и бетонирането на туристическите места. Това не благоприятства платежоспособния туризъм. Това, че имаме много туристи, съвсем не означава, че имаме много приходи. Увеличаваме натовареността на инфраструктурата и на природата, но в същото време нямаме адекватни приходи. Ако може да се направи така, че да има по-малко туристи, но по-платежоспособни. Ние обаче вървим към точно обратната тенденция".

Критика има и към начина на стопанисването на плажовете: "Набързо раздадоха концесии. Между общината и хотелиерите, които се пред плажа, е много по-добра форма".

Проблемът с кадрите се задълбочава и то на всички нива. "Проблемът се разрешава от всеки така, както може. От Украйна по някакъв начин се снабдяват с кадри. Сядаш на маса, отиваш в хотел, а те ти говорят на руски и на английски, не знаят български. Болшинството от хотелиерите изпитват липса на кадри. От Турция идват много добре подготвени хора и с много добро заплащане. От Индонезия също идват добре подготвени."

Българският туризъм обаче има и предимства пред конкуренцията:

"Имаме един от най-новите хотелиерски фондове, но материално-техническата база е много гъсто населена. Нашите са по-добре обзаведени и оборудвани, но не толкова добре обслужвани", обобщава Тодоров.

Той е категоричен, че се налага да бъде направена и категоризацията, която определя като голям проблем на бранша.

"България е последната страна в ЕС, в която държавата осъществява монополно тази дейност. Нито един министър не поема ангажимент да разбие монопола на държавата. Туристическият бранш иска демонополизация и излизане на категоризацията от Министерството на туризма. Тя трябва да се осъществява от бранша и външни фирми." Тодоров посочи, че въпреки проблемите, всички се подготвят за един добър сезон и са обнадеждени.