В началото на 2021 г. беше обявено, че програмата DiscoverEU, благодарение на която десетки хиляди 18-годишни от ЕС могат да пътуват безплатно с влак из континента с жп билет Interrail, ще бъде възобновена тази година и в момента изтичат последните дни до крайния срок за кандидатстване.

Заради отлагането на програмата през 2020 г., тази година инициативата няма да е ограничена само за 18-годишните (както беше досега), а за нея ще могат да кандидатстват всички жители на страни, членки на ЕС, родени между юли 2001 и декември 2003 г.

60 000 безплатни жп билета Interrail ще бъдат раздадени, като ще бъдат разпределени на квоти спрямо населението на всяка страна.

Могат да участват както самостоятелно пътуващи младежи, така и групи, като според условията на програмата спечелилите трябва да пътуват в поне една страна - членка на ЕС освен своята в периода март 2022 - февруари 2023 г.

По време на регистрацията си младежите трябва да отговорят на няколко въпроса, свързани с ЕС, като например "Когато пътувате в Европейския съюз, кой номер трябва да наберете за пожарна, полиция или бърза помощ?".

Някои от въпросите не са с така очевидни отговори като "НАТУРА2000 е най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света. Колко от площта на ЕС покрива?". За такива случаи са предвидени линкове, където отговорите могат да бъдат открити.

Тази година жителите на Великобритания ще могат да участват в програмата за последен път.

Кандидатстването продължава до 26 октомври 2021 г. тук.