Проучване сред над 8000 туристи от цял свят показва, че над 40% от тях смятат, че ваксинирането трябва да стане задължително за пътуване. Около 59% пък смятат, че подобна мярка не трябва да бъде налагана.

Разделението по този въпрос е явно, но ако има въпрос, по който има почти пълно единодушие, това е "Обмисляте ли да пътувате, след като забраните бъдат вдигнати?". Над 95% от участвалите в проучването отговарят с "да".

Най-много са пострадали разделените семейства и приятели

Макар натрупаното през последната година напрежение около мерките срещу коронавируса да изглежда като основен мотиватор за пътуващите, оказва се, че най-много са пострадали връзките между членове на семейството и приятели, живеещи в различни държави. 56% от запитаните казват, че първата причина, заради която ще пътуват след отпадане на мерките, е да посетят роднини и приятели.

Кои според туристите са най-ефективните методи за предпазване

Изискванията на властите към пристигащите в страните им чужденци силно се различават, като включват изискване за PCR или антигенен тест, задължителна карантина, повторно тестване или комбинация от всички тези. Според преценката на самите пътуващи обаче най-ефективно е тестването при пристигане (а не предварително) - 67% подкрепят тази идея. Според 17% трябва да има задължителна карантина за максимална сигурност.

Опасно ли е да се пътува сега?

Запитани как оценяват риска за пътуване в чужбина към момента, повече от половината участници в проучването (54%) споделят, че според тях въпреки разпространението на вируса и новите мутации пътуването "не е много рисковано". 12% смятат, че е "много рисково", а около 34% мислят, че "би могло да е рисково, но те самите не могат да преценят колко точно".

Анкетата е на сайта за визова информация Schengenvisainfo.com и е проведено между 20 февруари и 20 март сред 8205 души, посетили сайта.