След като преди дни беше обявена новата система за влизане в България, според която държавите се разделят на зелена, оранжева и червена зона, от 8 юли 2021 г. влиза в сила нова промяна.

Заради влошаващата се епидемична обстановка лицата, влизащи в България от Испания, Русия и Кипър, ще трябва да представят резултат от отрицателен PCR тест при преминаване на границата, независимо дали са ваксинирани или не.

В заповедта на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров се казва:

"Руска федерация, Кралство Испания, Република Кипър - пристигащите се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа."

За тези държави няма да се признават и резултати от бързи тестове.

Освен това се отбелязва, че това не означава преместване на тези държави от една зона в друга. При влошаване на обстановката обаче преместването най-вероятно ще стане факт. 

"При налична информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в съответната държава от зелена или оранжева зона или в отделни нейни територии, преди официалната промяна на цветовата зона на държавата по отношение на пристигащите от нея в Република България лица могат да бъдат прилагани специфични противоепидемични мерки."

Информацията е редактирана последно на 6 юли в 22 часа с уточнение, че представянето на PCR тест за влизащите от Русия, Испания и Кипър българи е задължително, независимо дали пътниците са ваксинирани или не.