Ако за за туристите Немрут ще остане най-красивото място в света, на което могат да посрещнат изгревите и залезите на 2 134 м височина, то историята му никога няма да се превърне в рекламна брошура.

Планината е забележителна с откритата при върха гробница, датираща от I век пр.н.е. Гробницата на царя на Комагена Антиох I Теос е била заобиколена от статуи, чиито глави впоследствие са отстранени от телата и разпръснати из околността. Обектът е открит през 1881 година от германски инженер, а през 1987 година планината Немрут е включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Снимка: iStock by Getty Images

Изграждането на светилището е започнало през 62 година пр.н.е. В два символични олтара - от изток и от запад, е имало по пет статуи, високи 9 метра - четири на гръцки и тракийски богове и една на самия Антиох I, определил се като Бог. Двата олтара символизират посрещането и изпращането на слънцето и са свързани с редица от над 100 стели.

Снимка: iStock by Getty Images

Скоро предстои мегалитните глави да претърпят т.нар. "ботокс терапия". Процепите ще бъдат запълнени със специален варов разтвор, а главите ще бъдат обвити със специален плат, така че артефактите, датиращи от преди две хилядолетия, да бъдат защитени от времето. Съвместният проект, осъществяван от Министерството на културата и туризма на Турция и Близкоизточния технически университет, има за цел да задържи каменните глави в изправена позиция още 2000 години, съобщават турските медии.

Храмът гробница (Hierotheseion) на Антиох I (69-34 г. пр. н. е.), който управлява Комаген, царство, основано на север от Сирия и Ефрат след разпадането на империята на Александър Велики, е една от най-амбициозните конструкции от елинистическия период. Антиох I е представен като потомък на Дарий - по линия на баща му Митридат, и на Александър - чрез майка му Лаодика. Генеалогичните препратки недвусмислено илюстрират желанието да бъде създадена нова династия.

С диаметър 145 м и височина 50 надгробната могила от каменни късове е заобиколена с тераси от изток, запад и север. Пет гигантски седящи варовикови статуи на Антиох I и божества от гръцкия и персийския пантеон са обърнати съответно на запад и на изток, оградени от чифт статуи на животни-пазители - лъв и орел - във всеки край. Главите на статуите са паднали на долното ниво, на което са издигнати два реда стели от пясъчник, монтирани на пиедестали с олтар пред всяка от тях.

Снимка: iStock by Getty Images

Сложният дизайн и колосалният мащаб са съчетани в един проект, който няма аналог в древния свят. За изграждането на колосалните статуи и ортостати (стели) е използвана високоразвита технология, равна на която не е открита никъде другаде за този период.

Този факт още повече засилва мистерията, логично и любопитството на туристите.

Немурт остава в голяма степен непокътнат и вярно и достоверно изразява своята изключителна универсална стойност, но е застрашен от посетителите, които се катерят по руините, за да направят най-добрата снимка. Съществува и друга заплаха - земетресенията. Немрут е много близо до Източно-Анадолската разломна система.

Снимка: iStock by Getty Images