Амстердам отдавна се е превърнал в нещо като неформална велостолица на света, но все повече увеличаващият се брой на колелата в града принуди властите да вземат креативни мерки за ограничаване на неправилното паркиране по улици и мостове.

При това те нямат нищо общо с глобяване или други наказания.

Разпространението на коронавируса е причина броят на жителите на Амстердам, които се придвижват с колело, непрекъснато да нараства.

Само в Амстердам дължината на велоалеите е близо 800 км, но те се оказват недостатъчни за все по-динамичния велотрафик.

Предимствата на придвижването на две колела в градска среда са многобройни, но общинските власти установили, че са изправени пред нов проблем - стотиците велосипеди, неправилно паркирани по мостове и тротоари из целия град, затрудняват движението на пешеходците и предизвикват струпвания и опашки в и без това тесните пешеходни зони в центъра на Амстердам.

Освен това здраво завързаните с вериги срещу кражба колела развалят и естетическия вид на каналите.

В търсене на решение на проблема властите в Амстердам са предвидили изграждането на нови велопаркинги, но докато това се случи, са взели бързи и креативни мерки за намаляване на броя на нерегламентирано паркираните колела.

По мостовете на Амстердам се появиха големи сандъци с цветя, чиято цел е да красят града и да пречат на завързването на велосипеди.

Според скорошни проучвания в момента броят на велосипедите в нидерландската столица е по-голям от този на хората, а цели 37% от жителите на града са заявили, че се придвижват по улиците единствено с колело, за да избегнат струпването на хора в градския транспорт.