Обикновено хората очакват отпуската си с нетърпение и предвкусват всички щастливи моменти, които ще преживеят в този отрязък от време. Понякога почивките наистина са такива, друг път оставят туристите с усещане за пълно разочарование.

Оказва се обаче, че имате известен контрол върху това с какви спомени ще останете след края на ваканцията си. Ако искате в съзнанието ви да останат щастливи моменти, оставете най-хубавото преживяване за края на почивката.

Според известното в психологията Правило на пика и завършека, хората съдят за дадено преживяване по пика му (най-интензивната точка, независимо дали тя е позитивна или негативна) и края му. Може да изглежда по-логично основа за преценката да е средноаритметичната "сума" от всички преживявания, но човешкият мозък просто не работи така.

Останалата информация от преживяването не се губи, но просто не се използва при създаването на спомените.

Според двамата психолози, автори на правилото - Даниел Канеман и Барбара Фредриксон, то важи за всяко събитие, което има ясно начало и ясен край - като отпуската (но също и посещение при лекар или дори работния ден).

При едно от проучванията си Канеман кара участниците да потопят ръката си в студена вода (14 градуса) за 60 секунди. След това ги кара да направят същото, но след изтичане на 60-те секунди, да задържат ръката си потопена за още 30 секунди, като този път температурата се вдига до 15 градуса.

Изненадващо, когато били запитани кой опит искат да повторят, повечето участници избрали втория, независимо че предвиждал по-дълго стоене в студената вода. Причината според Канеман е в приятния спомен от края на дългия опит (лекото затопляне на водата).

При друг експеримент участниците трябвало да чакат да бъдат обслужени от компютърна програма. При част от хората в края на чакането опашката изведнъж минала по-бързо от очакваното. Макар и двете групи да били недоволни от чакането през повечето време, тези, при които накрая имало хубав спомен (раздвижване на опашката), определили цялостното преживяване като приятно.

Даниел Канеман е израелски психолог, носител на Нобеловата награда за икономика през 2002 г. заради проучванията си в сферата на бихейвиористичната икономика (изследване на принципа на вземане на решения през призмата на емоционални, културни и психологически фактори). 

Ако използвате неговата теория, ще осъзнаете, че имате малко контрол върху пика на отпуската си (няма как да знаете дали той ще е позитивен или негативен), но поне можете да оставите за края ѝ някое наистина любимо занимание, за да сте сигурни, че ще се приберете у дома с чудесни спомени.