17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Музеят на солта в Поморие е вонящо блато. Първо проверете това, което рекламирате. Не се излагайте и не подвеждайте хората!

Музеят на солта в Поморие е на брега на Поморийското езеро. От другата му страна, към града е малък остатък от поморийските солници. Там блато няма. В самият музей трябва да чуете беседата и да имате малки познания по химия и физика за да Ви стане интересно. Познанията от четвърти клас по природознание са достатъчни. Тогава ще разберете и за какво служат странните конструкции в малката зала и в двора на музея. До музея на солта е центъра за наблюдение на птиците. Както в солниците, така и в Поморийското езеро живеят много видове птици. Миналата година посещението в този център беше много интересно. Младежите бяха ентусиасти, с доста знания по птиците. Интересно е да ги слушате, да разгледате експозицията и да погледате самите птици. Сега как е не знам, защото общината все центъра за наблюдение на птиците. На близо и едно много интересно съоръжение с неизвестна цел, наречено "Тракийска гробница", но със сигурност не е гробница, а нещо за съграняване на храни.