Националният парк "Проклетия" в Северна Албания, където се намират Албанските Алпи (познати и под името Проклетия), река Гаши, долината Валбона, селата Тет, Вермоши и Бога, е сред най-посещаваните дестинации тази година, предаде АТА, цитирана от БТА.

Администрацията на защитените територии в Шкодра съобщи за АТА, че тази година потокът от посетители в Албанските Алпи е висок - 213 344 туристи за периода от 1 януари до 30 септември, като по-голямата част от тях са чуждестранни туристи.

Албанските Алпи са перла с уникална стойност за Албания, но и за света, представени са от планински релеф с множество контрасти, пресечени са от речни долини с кристални води, клисури и планински проходи, притежават богата растителност и те привличат да продължиш да изследваш природата, пише агенцията.

Албанските Алпи се простират на север от река Дрин и на запад от долното течение на река Валбона (приток на Дрин). Те са разположени в северната част на Албания и заемат около осем процента от територията ѝ. Географското им положение е изолирано, тъй като пътищата, които ги свързват с другите региони в страната и извън нея, са малко и в лошо състояние.