Почти всеки пети нидерландец не е ходил на почивка миналата година, съобщава централната статистическа служба на страната. Въпреки това броят на нидерландците на възраст 15 или повече години, които са останали у дома, отново леко е намалял. През 2022 г. малко над една пета от нидерландците не са ходили на почивка. Това съобщава Националната информационна агенция на Нидерландия АНП за БТА.

През 2020 г., първата година от пандемията от COVID-19, почти една трета от нидерландците са останали у дома, отчасти поради ограниченията за пътуване. Броят на хората, които остават у дома, отново е спаднал от 2021 г. насам, но все още е над нивото от 18,5 процента през 2019 г.

Една трета от тези, които не са отишли на почивка, посочват като причина това, че не обичат. Следват аргументи като здравословно състояние, липса на финансови средства, липса на време поради работа, учене или семейни задължения. Оставането вкъщи от съображения за безопасност е най-рядко споменаваната причина да не се отиде на почивка.

По-младите ходят на почивка по-често. От хората на възраст над 75 години 44 процента са посочили, че не са били на почивка, в сравнение с 12 процента от 15 до 25-годишните. Здравето е най-важната причина възрастните хора да си стоят у дома.

Доходите също играят роля. От хората в групата с най-ниски доходи 38 процента са останали вкъщи, в сравнение с 8 процента в групата с най-високи доходи. Хората от домакинства с един човек или семейства с един родител също са по-склонни да не отидат на почивка, отколкото хората от други видове домакинства.

През 2023 г. нидерландците на възраст 15 или повече години са ходили на почивка средно 2,5 пъти.