През последните години светът ни едва ли може да бъде определен като мирен - в момента се водят повече конфликти от всеки друг период след Втората световна война. Но това не означава, че няма места, на които цари спокойствие. Глобалният индекс на мира публикува само преди ден своя списък на най-мирните държави в света за 2024 г.

Класацията взима предвид 23 различни фактора, включително политическа нестабилност, терористична дейност, смъртни случаи в резултат на конфликти и военни разходи. За шестнадесета поредна година Исландия заема първото място с резултат 1,112. Тя се представя особено добре по отношение на финансирането на мироопазващите операции на ООН, безопасността и сигурността и ниския дял на лишените от свобода.

Ирландия заема второ място благодарение на ниските нива на разселени лица, а Австрия - трето място заради малкия брой демонстрации. Всъщност Европа заема седем от първите 10 места, а Нова Зеландия, Сингапур и Малайзия са единствените участници извън континента.

На последните места са Украйна, Афганистан, Судан и Йемен.

Това са 10-те най-мирни държави в света

Исландия

Ирландия

Австрия

Нова Зеландия

Сингапур

Швейцария

Португалия

Дания

Словения

Малайзия

Можете да се запознаете по-подробно с Глобалния индекс на мира на Vision of Humanity тук.