Нови проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания бяха извършени от служители на Министерството на туризма съвместно с Комисията за защита на потребителите, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) и Икономическа полиция на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от туристическото ведомство. Бяха проверени 22 автобуса, пристигащи от Турция. Проверка е извършена и на 20 туроператори - организатори на пътуванията за законово извършване на дейността. Установено бе, че при двама от проверените туроператори липсва вписана валидна застраховка в Националния туристически регистър, а всички останали извършват законно дейността си, притежават удостоверения за регистрация и имат застраховки с валиден срок на действие.

ИА "Автомобилна администрация" установи нарушения при двама от превозвачите - за 24-часов период, след края на предходната ползвана нормална дневна почивка, водачите не са ползвали дневна почивка от минимум девет последователни часа, с което е нарушена разпоредба на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR). На водачите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

По-рано през месеца бяха извършени съвместни проверки с контролните органи и на ГКПП "Лесово - Хамзабейли". Проверени бяха 4 автобуса и три регистрирани фирми като туроператори. Бяха съставени 3 констативни протокола от страна на КЗП. ИААА не е установила нарушения при проверката на превозвачите.

Внезапните проверки на контролните органи, съвместно с Министерството на туризма, ще се извършват през цялата година и ще бъдат изпълнявани не само на граничните контролно-пропускателни пунктове, но и на туристически обекти във вътрешността на страната.

Проверките за предстоящия активен сезон за нелоялни практики при организираните туристически пътувания започнаха в края на април, съобщиха от Министерството на туризма.

През първата половина на юни експерти от Министерството и Комисията за защита на потребителите обсъдиха съвместни действия през активния летен сезон за законосъобразното му протичане по Черноморието. Проверките ще се изпълняват на случаен принцип и ще включват експерти от необходимите компетентни институции, съобщиха тогава от ведомството.